بویلرها (دیگهای بخار)

مقدمه :   

سوخت های هیدروکربنی عمده ترین بخش انرژی سیستم های صنعتی را تشکیل می دهد . با افزایش هزینه اینگونه سوخت ها توجه روز افزونی به کاهش مصرف انرژی معطوف شده  و در طراحی دستگاههای مصرف کننده انرژِی اصلاحاتی صورت گرفته است . در صنایع  شیمیایی و پالایش نفت حدود 75 درصد انرژی بصورت سوخت هیدرو کربنی در کوره ها و بویلر ها به مصرف می رسد . کاهش انرژی صرف وقت و نیروی فکری قوی جهت بررسی معیارهای طراحی  و روش های ساخت کوره ها می باشد .

در این پروژه سعی شده است تا در مورد نقش حیاتی تولید بخار در کار خانه ها و خصوصیات بخار و اصول تبدیل آب به بخار توضیحاتی گنجانده شود .بخار آب دارای مشخصه های ویژه ای است که با توجه به آنها استفاده  از بخار را مقرون به صرفه می کند .

1- بخار آب قادر است که مقادیر زیادی انرژی حرارتی را با خود حمل نماید و آنرا به تمام نقاط کارخانه ها برساند .

2- مقدار کمی از آب به حجم خیلی زیاد از بخار تبدیل می شود ( یک حجم آب به 1600 برابر بخار تبدیل می شود )

3- بخار آب در اثر تغییر  درجه حرارت و تغییر فشار ، حجمش  تغییر می کند .

 بخار آب با درجه حرارت و  فشار بالا جهت راه اندازی  توریبن های بخار بکار می رود و یکی دیگر از خصوصیات بخار آب ، این است که می شود به آن حرارت زیادی منتقل کرد و به بخار سوپر  هیت تبدیل نمود .این بخار در صنعت مزایای زیادی بخصوص در راه اندازی توربین ها دارد . در هر صورت تحت چنین خصوصیات با ارزشی ، کاربرد های مفیدی در صنعت چون مشتعل نمی شود و به اشتعال هم کمک نمی کند .

 

 

تولید بخار در دیگهای بخار

  مقدمه Interoduction    :

استفاده و کاربرد دیگهای بخار در تولید انرژی الکتریکی در نیروگاهها و فرآیند شیمیایی و پالایشی و پتروشیمی در مجتمع های مربوط و نیز در تاسیسات گرمایشی به حدی فرآوان است که امروزه طراحی و ساخت آنها جایگاه خاصی در صنعت سنگین پیدا کرده است و این بخش از صنعت و تکنولوژی آن تا یک دهه گذشته بطور کامل در اختیار کشورهای پیشرفته صنعتی و محدود کشورهای در حال توسعه بوده و اکنون کشورهای دیگر از جمله ایران توانسته اند به تکنولوژِی طراحی و مهندسی و عملیات ساخت دیگهای بخار سنگین و نیمه سنگین دست یابند و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی طراحی و مهندسی و ساخت دیگهای بخار فوق سنگین که از نوع

 ( (once through  یا(super critical pressure) میباشند نیزباید مورد توجه قرار گیرد .

آنچه که سبب گسترش این صنعت می گردد ، توسعه صنعتی کشورها و نیز تعدد و تنوع محصولات جدید در بخشهای پتروشیمی ، پالایشی ، شیمیایی و سلولزی است و نیز افزایش روز افزون نیاز به  انرژیِ الکتریکی با توسعه نیروگاههای جدید حرارتی و استفاده از بویلر می باشند . تولید بخار در  دیگهای بخار در شرایط خشک و داغ (super  Heated steam)  عمدتا برای چرخش توربین های بخاری و تولید انرژی مکانیکی است و تولید بخار بصورت اشباع   ( saturated ) عمدتا برای استفاده در پروسس می باشد .

 دیگهای بخار و اتر تیوپ و فایر تیوپ The  water tube and fire tube boilers

گردش جریان آب برای تبخیر (evaporation)در دیگهای بخار و اتر تیوپ از درون لوله ها متعدد در بدنه بویلر بوده که به موازات هم و به تعداد زیاد در بویلر بطور عمود بکار رفته اند . در این حال انتقال حرارت حاصل از احتراق متصاعده توسط مشعلهای بویلر از بیرون لوله ها جریان می یابد وبخار تولید شده در حالت اشباع در استیم درام تخلیه می گردد و گازهای احتراقی پس از انتقال حرارت به بویلر با دمای نزدیک به ( 180 درجه ، سانتی گراد ) از بویلر  خارج و بطرف دودکش می روند .

این نوع بویلر ها بطور عمده در نیروگاهها ی حرارتی و در مجتمع های شیمیایی ، پالایشی و سلولزی کاربرد دارند .در بویلر های فایر تیوپ جریان گازهای احتراقی متصاعده توسط مشعل از درون لوله ها انتقال می یابد و آب در پشت لوله ها قرار دارد و بخار متصاعده از ناحیه بالای بویلر در حالت اشباع   saturated)  (به بیرون انتقال می یابد .

دیگهای بخار فایر  تیوپ یا لوله آتشی برای تولید آب داغ مورد استفاده در سیستمهای گرمایشی نیز کاربرد  فراوان دارند و بصورت دو پاس و سه پاس و در دو نوع (dry back )  و (wetback )  طراحی و ساخته می شوند  کمترین ظرفیت که از این بویلر ها بصورت دو یا سه ساخته می شود نزدیک به  ( 10000 kcal / hr )  بوده و بیشترین ظرفیتی که تا کنون از نوع فایر تیوپ طراحی  و ساخته شده است برای تولید بخار  ( 25 ton / hr )  می باشند دیگهای تولید آب داغ با شرایط فشار(5 barg )  حداقل طراحی می شوند و دیگهای بخار فایر تیوپ برای تولید بخار اشباع شده تا حداکثرفشار 220 kg /cm   طراحی و ساخته شده اند .

بیشترین ظرفیت تولید بخار در بویلرهای فایر تیوپ می تواند کمترین ظرفیت تولید بخار در بویلر های  واتر تیوپفرض گردد و حداکثر فشار طراحی بویلرهای فایر تیوپ و نیز کمترین فشار طراحی بویلر های واتر تیوپ می باشد . و این در حالیست که دیگهای بخار واتر تیوپ یا لوله آبی تا ظرفیت تولید بخار بیش از ( 2350 ton / hr )  برای تولید انرژیِ الکتریکی نزدیک به   (700mwatt)  طراحی و ساخته  شده اند و از نظر فشار طراحی بیش از)kg / cm 2 200(و در شرایط ( super  cirtical pressure )  طراحی می گردد  .

 درجه حرارت بخار خروجی از بویلر های فایر تیوپ در حد اشباع بوده و درجه حرارت خروجی از بویلر های واتر تیوپ با توجه به شرایط فشار بالاتر و نیز امکان سوپر هیت نمودن آن به 540 c  می رسد .بویلر های  واتر تیوپ در شرایط ( continuse )  برای تولید انرژِی مداوم در نیروگاهها و با استفاده مداوم از بخار آن در پروسسهای شیمیایی ، سلولزی ، پالایشی و پتروشیمی بکار  می روند و بویلر های فایر تیوپ در شرایط (noncontinuse )  یا غیر مداوم بسهولت کاربرد دارند که از آن جمله تاسیسات گرمایشی و استفاده از آبگرم بصورت نامنظم می باشند .

راندمان حرارتی دیگهای بخار واتر تیوپ نزدیک به 95 % می باشد و راندمان حرارتی دیگهای بخار فایر تیوپ حداکثر به 80 % می رسد . نصب پیشگرمکن آب ورودی بویلر در مسیر خروج دود از بویلرهای فایر تیوپ این امکان را می دهد که چند درصدی راندمان حرارتی بویلر افزایش یابد.

پارامترهای موثر در طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ : Design data  of water tube boilers

فشار عملکرد بویلر درجه حرارت بخار خروجی  ظرفیت تولید بخار و نیز نوع ساختمان یا سوختهای مصرفی از جمله پارامترهای مهم و موثر برای طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ هستند .

 

 سوختهای مورد  استفاده در دیگهای بخار واتر تیوپ :The fuel of water tube boilers

 گاز طبیعی گازوئیل ، نفت کوره و زغالسنگ عمده ترین سوختهای مورد استفاده در دیگهای بخار واتر تیوپ هستند و بر اساس ظرفیت حرارتی مورد نیاز بویلر و ظرفیت حرارتی سوخت ، محاسبات حرراتی بویلر و تعیین مقدار سوخت مصرفی انجام می پذیرد .

 آرایش مشعلهای بویلر :Boiler s burners arrangment :                        

 نصب مشعلهای دیگهای بخار واتر تیوپ بصورت موازی در یک دیواره و یا در دو دیواره بویلر و به صورت آرایش از گوشه های بویلر ، از کف بویلر و سقف آن طرح می گردد در آرایش موازی هیچگاه شعله به دیواره مقابل نمی رسد و شعله ها در طرفین  بصورت سر به سر نخواهد بود .

 

 

 سیستم استقرار بویلرهای واتر تیوپ  The supporting system of water tube boilers

 طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ تا ظرفیت (ton/hr 450)تولید بخار و دارای درام آب و درام بخار بصورت ( self  support )  یا خود نگهدار انجام می پذیرد و برای بویلرهای بالاتر از ظرفیت فوق الذکر به لحاظ مسئله انبساط حرارتی لوله ها بصورت( hanging support )  توسط اسکلت فلزی نگهدارنده طرح می شوند و بدین  جهت بویلر های سنگین و دارای ظرفیت زیاد از اسکلت فلزی معظم برخوردار می باشند و برای مثال هر یک از بویلرهای نیروگاه شهید رجایی  توسط صنایع آذر آب ساخته شده است ، دارای اسکلت فلزی با وزن بیش از  1100ton  می باشد و بخش عمده ای از اجزا اسکلت فلزی خاصه در مقاطع بزرگتر بصورت ( built up )  است ارتفاع بزرگترین مقطع بکار رفته در این پروژه به 3000 میلیمتر می رسد . هر گونه انبساط حرارتی بویلر در حالت  ( self  support )  فقط بطرف بالا امکان پذیر می باشد ودر حالت ( hanging support )  یا بصورت آویزان فقط بطرف پائین امکان پذیر است 

انواع بویلر های واتر تیوپ :

/ 0 نظر / 147 بازدید