کنتورهای دیافراگمی

کنتور های گاز جهت اندازه گیری حجم گاز مصرفی در منازل مسکونی ، کارخانجات و…بکار می رود.این کنتور ها دارای انواع مختلفی بر اساس عملکرد می باشند.معمول ترین نوع این وسایل اندازه گیری کنتور های دیافراگمی ، توربینی ، چرخشی ، و کنتور هایی با عملکرد جابجایی با عناصر اندازه گیری دورانی مانند پیستونی دوار و پره ای دوار می باشند.

متداول ترین نوع کنتور گاز برای مصارف خانگی و فشار کم ،کنتور های گاز دیافراگمی است که به علت داشتن محدوده گسترده ی دبی قابل اندازه گیری (2/5 الی 400 مترمکعب در ساعت) و دقت بالا نسبت به انواع دیگر ترجیح داده می شود.

ظرفیت کنتور گاز بوسیله حرف G نشادن داده می شود.منتور های دیافراگمی از G 1/6 تا G 250 موجود بوده که هر کنتور دارای محدوده دبی حجمی مشخصی می باشد.

نحوه عملکرد کنتور های گاز دیافراگمی

برای اندازه گیری مقدار گاز از یک روش ساده با استفاده از یک استوانه که داخل آن یک صفحه آب بندی شده قابل حرکت است مطابق شکل زیرمی توان استفاده کرد.

در این روش گاز از شیر های 1 و 3 به بالا و پایین مخزن جریان می یابد و خروجی گاز از مسیر شیر های 2 و 4 امکان پذیر خواهد شد.حال برای اندازه گیری حجم گاز چنانچه شیر های 1 و 4 باز باشد با توجه به فشار گاز ، صفحه A از نقطه B1 به سمت نقطه B2 حرکت کرده و حجم گاز داخل مخزن از طریق شیر شماره 4 به خروجی منتقل خواهد شد.حال چنانچه شیر های 1 و 4 بسته باشند و شیر های شماره 2 و 3 باز شوند  صفحه A مجدد به نقطه B1 برخواهد گشت.در چنین حالتی حجم گاز درون مخزن از طریق شیر 2 به سمت خروجی هدایت خواهد شد.

با این روش ساده می توان مقدار گاز خروجی را اندازه گرفت ، با توجه به روش فوق در کنتور های گاز دیافراگمی نیز از همین روش برای اندازه گیری گاز استفاده می شود، با این تفاوت  که به جای یک مخزن از دو دهلیز در هر کنتور استفاده می شود .این دو عضو وظیفه استوانه و یک پرده دیافراگم ما بین هر یک از دهلیز ها نقش صفحه A را برعهده دارند.

کنتور گاز دیافراگمی

کنتور گاز دیافراگمی

 

با استفاده از انرژی گاز و حرکت پرده دیافراگم به صورت اتوماتیک ، دریچه ها باز و بسته می گردند.با توجه به اختلاف فشار ایجاد شده در دو طرف کنتورانرژی لازم جهت حرکت پرده دیافراگم فراهم شده و این انرژی باعث باز و بسته شدن همزمان دریچه ها می گردند.لذا کنتور های دیافراگمی چنانچه دارای طراحی مناسب ها و ساخت اجزا مواد با کیفیت باشند ، یکی از بهترین وسایل اندازه گیری حجم گاز می باشند.

یک کنتور حجم گاز را به صورا تجمعی از خجم های کوچک اندازه گیری می کند .به عبارتی در کنتور های دیافراگمی پر و خالی شدن دهلیز ها شمارش شده و با هم جمع می گردند.در واقع در یک کنتور گاز دیافراگمی حجم گاز عبوری با شمارش تعداد حرکت های دیافراگم  اندازه گیری می شود.

مراحل کار کنتور گاز دیافراگمی

مراحل کار کنتور گاز دیافراگمی

به طور کلی در کارکرد یک کنتور دیافراگمی پس از تولید دو فاکتور اصلی کیفیت محصول نهایی را مشخص می کند:

الف)دقت اندازه گیری

این مشخصه مستقیما با مقدار گاز عبور کرده از کنتور ومقدار شمارش شده (اندازه گیری شده) ارتباط داشته  و هر قدر دقت اندازه گیری کمتر باشد، میزان خطای اندازه گیری بیشتر و کیفیت محصول تولید شده پایین تر است.بدیهی است در عمل خطای هیچ وسیله اندازه گیری صفر نیست .مطابق استاندارد های مختلف این میزان خطا به دبی ماکزیمم کنتور بستگی داشته و برای هر کنتور متناسب با ظرفیت کارکرد مشخص بوده  ومحصول تولید شده نباید خطایی بیش از مقدار تعیین شده داشته باشد.

ب)افت فشار

در حین کارکرد کنتور ، پس از ورود گاز به کنتور ، فشار گاز ورودی کاهش یافته و گاز خارج شده در خروجی ، دارای فشار کمتری از ورودی خواهد بود ، این میزان اختلاف فشار باعث تبدیل انرژی ذخیره شده در گاز به صورت دینامیکی شده  و تمام قسمت های متحرک داخلی نیز به کمک این انرژی به حرکت در خواهند آمد.

/ 0 نظر / 494 بازدید