تبدیل واحدها

مقیاس ها

وزنی

 

 

1گرم

0.035273

اونس

1اونس

28.35

گرم

1پاند

0.45359

کیلوگرم

1کیلوگرم

2.2046

پاند

1پوط روسی

16.38046

کیلوگرم

1کیلوگرم

0.0061

پوط روسی

1تن

1000

کیلوگرم

1خروار

300

کیلوگرم

1خروار

100

من تبریز

1خروار

64000

مثقال

1ری

12

کیلوگرم

1ری

4

من تبریز

1ری

2560

مثقال

1کیلوگرم

1000

گرم

1من تبریز

3

کیلوگرم

1من تبریز

640

مثقال

1چارک

10

سیر

1چارک

750

گرم

1چارک

160

مثقال

1سیر

75

گرم

1سیر

16

مثقال

1مثقال

4.6875

گرم

1مثقال

24

نخود

1نخود

0.1953

گرم

1نخود

4

گندم

1گندم

21

گرم

1تن متریک

0.98421

تن بزرگ

1تن متریک

1.10231

تن کوچک

1تن متریک

2204.6

پاند

1تن بزرگ

1.12

تن کوچک

1تن بزرگ

1.01605

تن متریک

1تن کوچک

0.892857

تن بزرگ

1تن کوچک

0.907185

تن متریک

1تن کوچک

2000

پاند

 

 

 

طولی

 

 

1میلیمتر

0.03937

اینچ

1اینچ

25.4

میلیمتر

1سانتیمتر

0.3937

اینچ

1اینچ

2.54

سانتیمتر

1یارد

0.9144

متر

1یارد

91.44

سانتیمتر

1متر

1.0936

یارد

1مایل

1.6093

کیلومتر

1مایل

1609.3

متر

 

 

 

سطحی

 

 

1سانتیمترمربع

0.1550

اینچ مربع

1اینچ مربع

6.4520

سانتیمتر مربع

1مترمربع

10.7640

فوت مربع

1فوت مربع

0.0929

مترمربع

1مترمربع

1.1960

یاردمربع

1یاردمربع

0.8361

مترمربع

1هکتار

2.4710

اکر

1اکر

0.4040

هکتار

1میل مربع

2.5900

کیلومترمربع

1کیلومترمربع

0.3861

میل مربع

 

 

 

حجمی

 

 

1مترمکعب

35.31500

فوت مکعب

1فوت مکعب

0.02832

مترمکعب

1مترمکعب

1.30800

یاردمکعب

1یاردمکعب

0.76460

مترمکعب

1لیتر

1.75976

پیت

1پیت

0.56826

لیتر

1لیتر

0.21997

گالن

1گالن

4.54600

لیتر

  واحدها

 

 

 

طلا

اونس

 

نقره

اونس

 

مس

تن

 

نفت خام

بشکه

159 لیتر

گاز طبیعی

mmBtu

26.8 مترمکعب

بنزین

گالن

 

ذرت

باشل

36 لیتر

گندم

باشل

 

سویا

باشل

 

شکر

پاند

 

 

   

/ 0 نظر / 9 بازدید